domingo, 6 de julio de 2014

INTRODUCCIÓN

 
Aquest món, el de l’Educació, és un món fascinant i ple d’alegries, perquè aprenem junts docents i discents…
Este mundo, el de la Educación, es un mundo fascinante y lleno de alegrías, porque aprendemos juntos docentes y discentes...
 
Particularment penso, des de la meva modesta experiència com a docent, que estaria bé basar-ho tot, Educació, Activitat Física i Altes Capacitats, al voltant dels quatre SABERS:
Particularmente pienso, desde mi modesta experiencia como docente, que estaría bien, basarlo todo, EDUCACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y ALTAS CAPACIDADES, alrededor de los cuatro saberes:
 
•SABER,
•SABER SER,
•SABER ESTAR i
•SABER FER.
 
 
D’aquesta manera tots aquells interrogants que van sorgint sobre les tres temàtiques que dominen el bloc, es puguin anar responent, interrogants com ara:

De esta manera todos aquellos interrogantes que van surgiendo sobre las tres temáticas que dominan el bloc, se puedan ir respondiendo, interrogantes como:
 •  Què puc ensenyar i de manera competencial?
 • ¿Qué puedo enseñar y de manera competencial?
 •  Què és això d’ampliar continguts? 
 • ¿Qué es esto de ampliar contenidos?
 • Com són aquestes nens i nenes amb Altes Capacitats?
 • ¿Cómo son los niños y niñas con Altas Capacidades?
 • Quines característiques tenen?
 • ¿Qué características tienen?
 •  Què podem fer per a què estigui bé a l’aula?
 • ¿Qué podemos hacer para que este bien en el aula?
 • Com ho fem?
 • ¿Cómo lo hacemos?
 • Com l’ajudem?
 • ¿Cómo lo ayudamos?
 • Quina motricitat tenen?
 • ¿Qué motricidad tienen?
 • Els hi agrada l’activitat física?
 • ¿Les gusta la actividad física?
 •  Tenen cura del seu cos?
 • ¿Cuidan su cuerpo?
 •  Què sabem de la motivació?…
 • ¿Qué sabemos de la motivación?...


Sònia Vidal
 
 
 

1 comentario:

Si necesitáis ayuda...